6944153367 Εργατικά Εφορείας, Αλεξανδρούπολη zaxdimitris@yahoo.gr